Rwanya Ipfunwe mubana b’u Rwanda

Ubwiyunge nyabwo n’ubwunga bwibuka bose bwirinda kwenyegeza urwango no kubiba ipfunwe mu bwoko bw’Abahutu.