Ibuka yakubise igihwereye i Paris mu Bufaransa

Yatsinzwe ubugira kabiri mu rubanza yaregagamo Natasha POLONY guhakana no gupfobya jenoside. Ishyirahamwe Ibuka ishami ryo mu Bufaransa n'abafatanyabikorwa baryo bakubise igihwereye i Paris. Ni iki gituma nta muntu uba umwere mu Rwanda ku cyaha cyo guhakana jenoside, ariko mu Bufaransa bigashoboka? Kurikira ikiganiro.