Major Micombero ati: umututsi uri mu Rwanda arababaye kurusha umuhutu

2 COMMENTS

  1. Micombero arikinira ntazi akari mu Rwanda, agahinda k’abahutu nibo bakazi! Ejobundi bashyiraho gahunda ya Munyumvishirije hari umututsi wayikorewe? Tekereza kubwira abatutsi bose go bagende bajye kwishyuza imitungo kugezaho ni umuntu utari utunze n’imbeba mu nzu akavuga ko yari afiite inka ijana, mwicecekere!

Comments are closed.