JJJ, Rurayi na Munyuza, mureke twivune umwanzi!

Thomas Sankara Habyarimana

Umwanzi ni nde rero?

Ni Kabarebe nta wundi!

Abahungu ba Kabarebe bo muri opposition mu minsi yashize bari barakwije igihuha ngo nkorana nawe wowe Jack Nziza. Nuko nanjye urabizi ko ndi “imbonerakure”, ndavuga nti reka Kabarebe abanze akwegeke, noneho ushyire ubwenge ku gihe umuhagurukire nk’uwitabara, ureke bya bindi wakinaga umuha “utuzi” akajya kwirukisha South Africa.

Urabona ko wamuhushije none we reba aho akugejeje! Reba aho agejeje Janet Nyiramongi, James Musoni we urabona ko amurimbuye rwose. JJJ, akaba arayirangije. Munyuza na Rurayi, ibyabo na byo ni bibi cyane! Kabarebe yaje aje. Na failures ze zo muri Uganda, azigereka kuri mwebwe mwese. Ni gute Burabyo niyiziye ashobora kuruta Baguma wa Munyuza? Abo kwa Kabarebe na Burabyo, bose bavugaga ko Baguma Ismael wa Munyuza ari we mubi, kandi nariboneraga n’amaso yanjye uko Burabyo anigagura abantu nta mpuhwe! Ubanza yaranabaryaga!!!

Koko Kabarebe abarushe ubwenge bigeze aha! Mugabanye ubuhubutsi bwanyu, mumuhagurukire, mureke kwemera failures ze ko azibagerekaho. Reba nka Rutagungira ni uwa Kabarebe, arafunze, ariko byose biragenda bikajya kuri Baguma gusa. Kandi inshuti za Rutagungira ziri muri opposition nyarwanda bose bo kwa Kabarebe, ni mwe zirega mwenyine, zirabasopanya! Indyarya zo kwa Kabarebe zarabamaze. Zagiye ziduteranya umuntu akabyirengagiza kugirango muzumvire igihe, none niba mutabona ko mugomba guhagurukira Kabarebe ngo mumugaragaze, we ntazabahusha. Arabica muhagaze anabice burundu. Janet we harabura gato ngo amurenze ho agataka. Nta wamenya niba ibyo kwa Gasana ari byo bibi cyane kurusha ibyo kwa Rwigara.

Ndibanda cyane ku byo kwa Rwigara kuko ari byo duhuriyeho twese. Igihuha cyaturutse kwa Kabarebe ari nawe warimbuye Rwigara, inshuti ye magara, kiti Sankara akorana na Nziza, ndetse n’umuryango wa Rwigara ukabyamamaza. Nyamara nahora ga ntuma ho Rwigara nti hunga niko Imana ivuze. Aho guhunga agirwa inama n’inshuti yemera ngo yiyunge, birashyuha, umuryango we bariya baba hanze batangira kwitegura kugaruka I Kigali, kandi Kabarebe yari azi neza ko Kagame adashobora kwihanganira guhora areba Rwigara imbere ye! N’uruburaburizo yakwihanganira Gasana.

Ibyo kwa Kabarebe nta kubikinisha, mureke tumuhagurukire. Muminsi ishize yapanganye n’abahungu be muri opposition barandoga, ndogwa n’umwana w’iwacu, akaba disi n’inshuti yo kwa Rwigara cyane! Bamaze kundoga, kuko bazi ko ntawurokoka, babonye ntaboneka mu minsi 4, bagirango napfuye, inkuru ituruka muri opposition, ivuga uko nashimuswe ngo n’umupasteur. Uwo mu pasteur azwi n’umuntu umwe w’inshuti yanjye, bigaragara ko yamuganiriye n’inshuti yigerera ku mukozi wa Kabarebe muri opposition. Uwo muntu ntiyangambaniye ahubwo baramunetse bamukuraho amakuru y’umuntu w’inshuti yanjye babasha kugereka ho ibintu bigafata. Nguko uko nanjye nasobanukiwe aho urwo rugambo rwaturutse. Kuko uwo muntu wandoze, ni inshuti ya Rutagungira, n’abantu bo kwa Kabarebe bose.

Erega Kabarebe ni umuntu uzi kugambana yicecekeye, atumaze ho abantu, arateranya abavandimwe, namwe bagenzi be murebe aho abageze. Kandi yigira inshuti, umuntu mwiza, mbese abantu bo kwa Kabarebe wabanyerera ho ukagwa!Yajyaga avuga ngo Kayumba yikundisha ku basirikale, ariko nawe icyo cyaha kiramuhama, kuko we yikundisha no kuba civile ndetse agatanga utwe. Yica abagabo agafasha abapfakazi! Bagasigara bavuga ko nta muntu mwiza nka Kabarebe muri kiriya gihugu. Abakozi be bose usanga barahunze bagahungana n’imiryango yabo, barajagata uburayi bwose, usanga ngo bazi “ubwenge” kurusha abantu bose kubera ngo baba barahunze mu bwenge “bwinshi” kuburyo abagore n’abana babasanga I burayi! None Kabarebe aragiye opposition nk’uragiye ihene!

Reka nanzure mbibutsa ko ntacyo mukiramira, ibyanyu byararangiye, ariko nti mwari mukwiye kugenda nk’imbwa, ngo Kabarebe asigare abakina ku mubyimba! Ubwo nimwe mbwiye, n’abandi mubimenye ko ntawundi muzazira atari Kabarebe. Cyera tukiri mw’ishyamba nigeze kumva Bagire arira abwira bagenzi be, ngo “ariko sha muzi ko dutegekwa n’iriya mbwa ngo ni Kabarebe?!” Nyuma y’aho Bagire abivugiye nta mwaka washize batamwishe. Nabagira inama yo kutajya inama, buri wese apange ukwe.

Jack apange ukwe, James apange ukwe, Janet apange ukwe, Rurayi apange ukwe, Munyuza apange ukwe, na ba Rutatina bapange ukwabo n’abandi, n’abandi mwese mwiyizi mupange, n’abana ba Janet barwane kuri mama wabo! Ari muri danger iteye ubwoba!

Ibyanyu mwese ni bibi ntaho muzarokokera. Ibyiza ni mukure Kabarebe munzira. Kagame nawe nuko agira umujinya mwinshi yakabonye ko Kabarebe yamugize puppet.

Abavugaga ngo nkorana namwe, noneho rwose nibabivuga bazaba bavugishije ukuri batambeshyeye. Nimureke twivune umwanzi!

H.T. Sankara

1 COMMENT

  1. NIMUSUBIRANEMO NABQABWIRA IKI! ASYI GARI WE! WENDA MWARANGIRA HAGASIGARA ABAZIMA, ARIKO NJYE SANKARA URANSHANZE, NONE KABAREBE NIWE KIBAZO?? KAGOME ADAHARI KABAREBE NAWE NTIYAHABA, NDUMVA IZO NGUFU MWAZISHYIRA KURWANYA HADUYE NBER ONE ARIWE KAGOME, UNLESS MUSHAKA KWIYUNGA NAWE MUMAZE KWIVUNA KABAREBE NK’UKO MUBIVUGA! NJYE SINATA UMWANYA WANJYE KURI KABAREBE KIRIYA GICUCU! KAGAME NIWE KIBAZO IBINDI NUGUTA UMWANYA.

Comments are closed.