Ikinamico: Twigenere Ijambo – Full Play

Uyu mukino w’iminota 30, ukubiyemo ibisobanuro bifasha kumenya imitekerereze nyayo ya Jambo asbl kuri uwo mushinga w’itegeko, ndetse no ku bintu binyuranye abanyarwanda bibajije kuri Jambo asbl.

Uwo mukino urimo kandi inyigisho zafasha buri munyarwanda kwigenera ejo hazaza, hashingiwe ku muco wo kuganira mu mutuzo.