Nashimuswe n’abasirikare mfungirwa Ikami nziritse amaguru n’amaboko imyaka 3 nzira kwanga kugambana