Tugeze ku musozo w’iminsi 10 twari twarateguye mu kwibuka Kizito Mihigo

Tugeze ku musozo w’iminsi 10 twari twarateguye mu kwibuka Kizito Mihigo twifashishije insanganyamatsiko zitandukanye. Isoza iyi minsi ni “Umurage”.